HOE WERKT BESCHERMINGSBEWIND?

Soms lukt het niet meer de financiën op orde te houden. Beschermingsbewind kan dan een passende maatregel zijn.

Een bewind kan worden ingesteld als iemand vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen niet meer in staat is zelf zijn financiële zaken te regelen. Dit kan komen door ingrijpende gebeurtenissen als een scheiding of baanverlies, of door een beperking of ziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Uzelf, een familielid of een hulpverlener kunnen in zo’n situatie bewind aanvragen.

Een bewind kan ook worden ingesteld als er problematische schulden zijn of als er problemen bestaan in het uitgavenpatroon. Het beschermingsbewind is dan vaak voor een bepaalde periode.

Een bewindvoerder helpt u bij de procedure om bewind aan te vragen bij de kantonrechter.

Het uitspreken van een bewind betekent nogal wat. Het grijpt diep in in iemands persoonlijk leven. De rechter kijkt dan ook of er goede redenen voor zijn. Als hij vindt dat het uitspreken van een beschermingsbewind de rechten teveel inperkt, kan hij ook een bewind uitspreken over een deel van de bezittingen.

WAT DOET DE BESCHERMINGSBEWINDVOERDER?

De beschermingswindvoerder krijgt de verantwoordelijkheid om uw geld en bezittingen (goederen) te beheren. Dit betekent concreet dat zij:

  • al uw financiële post verwerkt;
  • ervoor zorgt dat u leefgeld ontvangt;
  • een volledig overzicht van uw financiële situatie maakt met al uw uitgaven en inkomsten en dit steeds up-to-date houdt;
  • ervoor zorgt dat toeslagen, subsidies en uitkeringen aangevraagd worden;
  • zorgt voor tijdige betaling van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en de zorgverzekering;
  • regelt dat uw goederen onderhouden worden;
  • de jaarlijks belastingaangifte verzorgt en eventuele heffingskortingen aanvraagt.

Als er schulden zijn, inventariseert de bewindvoerder deze en zorgt ze ervoor dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Op basis van het overzicht beoordeelt de bewindvoerder hoe de schulden het beste kunnen worden afgelost. Als het nodig is, begeleidt de bewindvoerder u ook naar schuldhulpverlening.

 

Meer over mijn werkwijze

Hoe en waarom bewindvoering?

In onderstaand filmpje van rechtspraak.nl is te zien hoe bewindvoering werkt.
Wilt u meer weten?

Het kunstwerk op de foto bovenaan de pagina is gemaakt door Edith Manou.