HOE GA IK TE WERK?

Bewind wordt niet voor niets uitgesproken. Het is een maatregel die bedoeld is ter bescherming. Financiële rust en stabiliteit zijn daarin van het grootste belang. Daar zorg ik voor.

Iedere situatie is uniek. Bij het beheren van uw financiën kijk ik dus wat specifiek voor u nodig is.
Wanneer het kan, zoek ik actief naar mogelijkheden om de verantwoordelijkheid weer bij u te leggen. Ik streef ernaar het bewind van zo kort mogelijke duur te laten zijn. Maar uw persoonlijke situatie kan er ook om vragen dat ik uw financiën juist voor langere tijd beheer.

Mijn werkwijze sluit aan bij het gedachtengoed van de stichting Eropaf! Daarom heb ik mij bij deze stichting aangesloten. Hier leest u meer over Eropaf! Ondersteuning en over mij.

WAT GEBEURT ER
NA ONS EERSTE CONTACT?

Kennismakingsgesprek
Na het eerste telefonische of mailcontact, maak ik met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek bepalen we beiden of we met elkaar verder willen gaan.

Bewind aanvragen
Zo ja, dan vragen we het bewind aan bij de kantonrechter. De formulieren daarvoor vullen we samen in.

Zitting
Door de rechtbank worden we uitgenodigd voor een zitting. Ik ga met u mee daar naar toe. De kantonrechter spreekt het bewind uit en bepaalt welke kosten [link naar pagina] daaraan verbonden zijn.

Aan de slag
Wanneer de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken en de stukken van de rechtbank binnen zijn waarin staat dat ik uw bewindvoerder ben, kan ik voor u aan de slag.

Dat betekent dat ik een nieuwe bankrekening op uw naam open, die ik beheer. Op deze rekening worden uw inkomsten gestort en u ontvangt van mij daarvan een bedrag om uw boodschappen te doen.

Vervolgens maak ik een overzicht van de financiële situatie op dat moment. Afhankelijk daarvan kijk ik welke acties verder ondernomen moeten worden.

bewind aanvragen

JAARLIJKS OVERZICHT

Jaarlijks leg ik verantwoording af over het bewind. Ik maak daarvoor een ‘rekening en verantwoording’ op en stem die met u af. Een kopie gaat naar de rechtbank. Bent u niet in staat deze stukken te controleren, dan kijkt de rechtbank of deze kloppen en ontvangt u een kopie.

HEBT U EEN KLACHT?

Als u ontevreden bent over mijn dienstverlening is het goed dat u dit bij me meldt. Dan kunnen we samen nagaan of we tot een goede oplossing kunnen komen.

Is dat niet mogelijk, dan kunt u een klacht indienen. Dat kan op de manier die staat beschreven in de klachtenregeling.

naar de klachtenregeling