Stichting Eropaf!

Stichting Eropaf! wil een versnelling tot stand brengen in de kennisuitwisseling tussen diverse partijen die zich inzetten voor innovatie in het sociaal werk, met name op het gebied van het ondersteunen van mensen bij het vinden van de juiste hulp om financiële problemen op te lossen en de oorzaken daarvan aan te pakken. Zo dragen ze bij aan de noodzakelijke vernieuwing in het sociale domein. De stichting doet dit op allerlei vlakken met publicaties, trainingen evenementen en bijeenkomsten. En ze praten er niet alleen over, ze voeren ook uit. Zo weten ze bijvoorbeeld met hun meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen veel situaties te doorbreken en huisuitzettingen te voorkomen.

www.eropaf.nl

Eropaf! Ondersteuning

De stichting Eropaf! Ondersteuning is een organisatie zonder winstoogmerk. Ze bieden cliënten op verschillende manieren ondersteuning bij het (weer) maximaal grip krijgen op de eigen financiën. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale instrumenten, als een online kasboek en online begeleiding. Eropaf! Ondersteuning biedt daarnaast ook beschermingsbewind vanuit de Eropaf!-gedachte: zoveel mogelijk de regie bij de cliënt en een zo kort mogelijk beschermingsbewind. Op deze website leest u meer over de organisatie en de ondersteuning die de stichting biedt.

www.eropafondersteuning.nl

Rechtspraak.nl

Voor meer informatie over beschermingsbewind.

www.rechtspraak.nl

Nibud

Voor informatie over de hoogte van huishoudelijke uitgaven en besparingstips.

www.nibud.nl

U Gids

Voor informatie over regelingen en faciliteiten binnen de Gemeente Utrecht.

www.ugids.nl

Armoedecoalitie Utrecht

De Armoedecoalitie Utrecht bundelt de krachten van een aantal organisaties met als doel de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Op de site is informatie over armoede in de stad Utrecht te vinden, maar ook over regelingen binnen de Gemeente Utrecht.

www.armoedecoalitie-utrecht.nl

Inlog voor bewindvoerder

inloggen