Erna de Goede

Na mijn al eerder afgeronde rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht heb ik in 2016 de post-HBO opleiding voor beschermingsbewindvoerder en beheer aan de Hogeschool Utrecht met succes gevolgd. Deze opleidingen samen bieden een gedegen basis voor mijn bewindvoerderschap.

Voordat ik startte als zelfstandig bewindvoerder werkte ik als juridisch beleidsmedewerker en coördinator voor de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast hielp ik als vrijwilliger bij een buurtteam van de gemeente Utrecht mensen bij het op orde brengen van hun financiën en administratie. Dit gaf mij zoveel inspiratie en voldoening dat ik besloten heb om er – als bewindvoerder – mijn werk van te maken.

Ik ben geregistreerd als beschermingsbewindvoerder door het Landelijk Kwaliteitsbureau dat door de rechtbanken is ingesteld. Daarmee voldoe ik aan de strenge eisen die aan bewindvoerders worden gesteld.

Ook ben ik lid van de NBPB, een beroepsvereniging voor professionele bewindvoerders.
Jaarlijks volg ik nascholingsbijeenkomsten om mijn professionaliteit bij te houden en te voldoen aan de kwaliteitscriteria die voor bewindvoerders gelden.

Verder ben ik partner bij het convenant Samenwerken voor Utrechters Schuldenvrij, dat de Gemeente Utrecht samen met maatschappelijke partners en bewindvoerders heeft gesloten.

Eropaf! Ondersteuning Utrecht

Ik heb mij als bewindvoerder aangesloten bij de stichting Eropaf! Ondersteuning. Mijn werkgebied is de stad Utrecht en omliggende gemeenten.

De stichting Eropaf! Ondersteuning werkt vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en aangesproken wordt op zijn of haar eigen talenten. Dit spreekt mij erg aan.

Ik sta in nauw contact met andere professionals op het terrein van bewindvoering en financieel beheer die hetzelfde gedachtengoed delen. Wij leren veel van en aan elkaar. Wij maken gebruik van dezelfde systemen en hanteren dezelfde werkwijze.

Als ik er niet ben, neemt een collega van Eropaf! Ondersteuning voor mij waar. Zo kunnen u en ik er van op aan dat de kwaliteit van de dienstverlening blijft zoals u die gewend bent.

naar de website van Eropaf! Ondersteuning